IP1
search content
search events
חיפוש קטגוריות
search staff
חיפוש תגיות
herat 05 EN
side figures chain

Please Note

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57

 ככל בני האדם, גם אנשים עם צרכים מיוחדים כמהים לקשר חברי או זוגי ולמגע אינטימי. עם זאת, רבים מהם סובלים מבדידות חברתית, ואינם מצליחים לקשור קשרים משמעותיים. היחידה לחינוך חברתי-מיני, הוקמה מתוך הכרה בצורך של אנשים עם צרכים מיוחדים להכוונה בתחום החברתי מיני והזוגי. העבודה ביחידה מבוססת על האמונה בזכותם של אנשים עם צרכים מיוחדים לפתח קשר חברתי וזוגי משמעותי בהתאם לרצונם, יכולתם ולרקע החברתי תרבותי ממנו הם מגיעים.

צוות היחידה

ביחידה עובדים מטפלים שהוכשרו במיוחד למתן מענה בתחום החברתי מיני המותאם לאנשים עם צרכים מיוחדים. צוות היחידה כולל עובדים סוציאליים, מטפלים זוגיים ומיניים מוסמכים ומחנכים למיניות.

סוגי התערבות

 1. שירותי הערכה – סדרת מפגשים ראשונית על מנת להעריך את מצבו וצרכיו של הפונה בתחום המיני-חברתי ולבנות תכנית טיפול מתאימה.
 2. שירותי טיפול פרטני – העבודה הטיפולית כוללת: העצמה-אישית, גיבוש זהות אישית ומינית, הקניית ידע בנושא מיניות האדם, פיתוח עמדות חיוביות כלפי מיניות, פיתוח כישורים חברתיים (כולל הבנת מושגים כגון: פרטיות, גבולות מתאימים ועוד), סיוע בהרחבת המעגלים החברתיים, רכישת כלים למניעת פגיעה מינית, הבנת ההתפתחות הפסיכו-סקסואלית של האדם ועוד.
 3. טיפול זוגי – הטיפול עוזר למטופל במגוון נושאים, כגון: תקשורת זוגית, פתרון קונפליקטים, אינטימיות רגשית ומינית.
 4. טיפול מיני – פרטני או זוגי עבור אלו אשר מתמודדים עם קשיים בתפקוד המיני.
 5. הדרכת הורים – ליווי והדרכה להורים סביב סוגיות הקשורות להתמודדות ילדיהם בתחום החברתי מיני.
 6. סדנאות בחינוך מיני חברתי – נועדו להקניית ידע, מיומנויות וכלים בתחום החברתי-מיני הסדנאות ניתנות למטופלים, צוותים ובני משפחה. הסדנאות עוזקות בנושאים כגון: עמדות אישיות וערכים, פרטיות, גבולות, פיתוח קשרים ומרחקים חברתיים, התפתחות פסיכו-סקסואלית, מוגנות, קשרים חברתיים, קשרים אינטימיים ועוד.
herat 05 EN
side figures chain

Please Note

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57