IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
מתקנים חדשים בגני אד"י שור

במתחם גני צוותא של אשכול גני הילדים אדי שור, שק''ל מאפשרת לעשרות ילדים בני 3 עד 6 ליהנות מיום חינוך ארוך כחלק בלתי נפרד מהקהילה של ילדי גן ירושלמי.

מתחם הגנים נפתח לפני שלוש שנים בשכונת גוננים כקבוצת הגנים הראשונה בירושלים המשלבת ילדים עם ובלי צרכים מיוחדים. במתחם שמונה גנים, מהם שלושה המיועדים לילדים עם צרכים מיוחדים. הילדים לומדים בנפרד בחלק העיוני, אך בחוגים וההפסקות כל הילדים משולבים יחד. מהר מאד הילדים מתחברים זה לזה, כפי שניכר במשחקים המשותפים ובפניהם המתוקים והעליזים המשקפים את הקבלה וקשרי חברות.

לאחרונה קרן סילוויאן תרמה מתקני עץ נפלאים לחצר הגנים, המשמשים כמקור השראה למשחק פורה, יצירתי ומגבש. שמחנו על ההזדמנות לארח את נציג הקרן, הרב סת' גרוסמן. הוא התרשם מהשפעת התרומה הנדיבה על הילדים המשחקים ובירך על העשייה.