Donate Top Picture HE
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

עמותת שק"ל פועלת ברציפות ובמסירות בדאגה לאנשים עם מוגבלויות. המציאות החדשה בעקבות משבר הקורונה כרוכה בעלויות כבדות ובלתי צפויות, המאתגרות אותנו מבחינת כלכלית ומקצועית. מחד, עלו הוצאות התפעול לתגבור צוות, הגדלת רכישות מזון וציוד ייעודי, ולהפעלת פעילויות נוספות, ומאידך, מקורות המימון כגון מכירות שירותים ומוצרים בקיפאון וכוח עזר מתנדב צומצם משמעותית. לכן, אנו זקוקים כעת באופן דחוף ביותר לתרומות לרכישת ציוד ועזרים טכניים להפעלת פעילויות תמיכה וסיוע המיועדות להבטיח את בריאותם וביטחונם האישי של האנשים עם מוגבלויות בחסותנו.

 

buttons01HE 2022 תרומה בטלפון 02-6727605
תרומה מוכרת במס בחו"ל תרומה בהמחאה
תרומה בפייפאל העברה בנקאית
volunteer heb