IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

המרכז הישראלי לנגישות מפרסם פעמיים בשנה כתב עת בנושא נגישות לאנשים עם צרכים מיוחדים

Inyan sel Gisha 21 Inyan sel Gisha 22 Inyan sel Gisha 23 Inyan sel Gisha 24 Inyan Sel Gisha 25
גיליון 21 גיליון 22 גיליון 23 גיליון 24 גיליון 25
תהליכי הנגשה ברשויות המקומיות נגישות בתעסוקה עשרים שנה לחקיקת הנגישות נגישות ערים היסטוריות מקצועות הנגישות

כנסו לצפיה בגליונות מקוונים נוספים ועוד

140 פרוייקטים בנגישות בשנה
side figures chain

לתשומת ליבכם

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4