IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

המרכז הישראלי לנגישות מפרסם פעמיים בשנה כתב עת בנושא נגישות לאנשים עם צרכים מיוחדים

Inyan sel Gisha 21Inyan sel Gisha 22Inyan sel Gisha 23
גיליון 21גיליון 22גיליון 23
תהליכי הנגשה ברשויות המקומיותנגישות בתעסוקהעשרים שנה לחקיקת הנגישות

כנסו לצפיה בגליונות מקוונים נוספים ועוד