IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

השתלמות מקצועית בנושא - הנגשת מוזיאונים ומרכזי מבקרים

נגישות מעבר לתקנות ולתקנים

מטרות ההשתלמות

  • ריענון נושא החקיקה והתקינה, בעין ביקורתית.
  • הצגה ודיון בסוגיות מורכבות של נגישות במוזיאונים.
  • הצגה ודיון במוזיאונים עם רקע היסטורי וארכיאולוגי.
  • דיון: המהות של מרכזי המבקרים ותרומתם למבקר עם מוגבלות.
  • סיור ודיון במושג של מוזיאון פתוח, מונח מקצועי שנמצא בתנופת פיתוח.

ההשתלמות תערך בשלושה מפגשים שבועיים ותכלול 24 שעות אקדמיות, כמפורט בטבלה הבאה:

מפגש 1 מפגש 2 מפגש 3
יום שלישי, 07/06/2022 14:30-19:40 יום שלישי, 14/06/2022 12:00-18:30 יום שלישי, 21/06/2022 12:00-19:00
מכללת פז בטיחות - החרושת 10,חוצות המפרץ, חיפה מגדל דוד, המוזיאון לתולדות ירושלים - שער יפו, ירושלים מכללת פז בטיחות - החרושת 10,חוצות המפרץ, חיפה
חניה בשפע, על בסיס מקום פנוי ברחבי המתחם חניה בתשלום חניון קרתא, חניון ממילא חניה בשפע, על בסיס מקום פנוי ברחבי המתחם

 לפרטים והרשמה לחצו כאן 

140 פרוייקטים בנגישות בשנה
side figures chain

לתשומת ליבכם

  • 1
  • 2
  • 3