IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

 לקוחות עיקריים

גופים ציבוריים ועסקיים: רשויות מקומיות, חברות עירוניות, אוניברסיטאות, החברה הממשלתית לתיירות, קק"ל, חברות עסקיות (חברות תעופה, רשתות שיווק).

אנשי מקצוע: בעיקר אדריכלים ומתכננים, מעצבים, יזמים בתחום הבנייה.

אנשים עם מוגבלות: פעילים בנושא נגישות, אליהם אנו מכוונים הכשרות ולקוחות המעוניינים בייעוץ בנושא התאמות פרטניות.

תוכנית לקויי-שמיעה: קשישים ובני משפחותיהם, אנשי מקצוע בתחום (רופאים, אחיות, עובדים פארא-רפואיים).

משרדי ממשלה

רשויות מקומיות

גופים ציבוריים

גופים פרטיים

התחבורהירושליםמפעל הפיסקוקה קולה
קליטת עליהתל אביבהסוכנות היהודיתחברות בניה
המשפטיםבאר שבעהרשות לפיתוח ירושליםיזמי נדלן
עבודה ורווחהנתניהמוריה,חברה לפיתוח ירושליםמרכזי קניות
הכלכלהחוף השרוןעדן,חברה לפיתוח מרכז ירושליםמשרדי אדריכלים
הפניםטירהפמ"י,חברה לפיתוח מזרח ירושלים מתכננים ומעצבים
הביטחוןכפר קאסםשרותי בריאות כללית חברות תעופה
ירושלים ומורשתנהריהשרותי בריאות לאומיתרשתות שיווק
הכנסתנצרת עליתהחברה הממשלתית לתיירות 
 גבעת שמואלהסתדרות העובדים הכללית 
 בני ברקתוכנית אב לתחבורה ירושלים 
 הרצליהיפה נוף 
 כפר סבאחברות קדישא 
 הוד השרוןתאגידי מים 
 מטולה  
 אשדוד  
 נתיבות  
 אופקים  
 פתח תקווה  
 יהוד