IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

המרכז הישראלי לנגישות מפרסם פעמיים בשנה כתב עת בנושא נגישות לאנשים עם צרכים מיוחדים

Inyan sel Gisha 21Inyan sel Gisha 22Inyan sel Gisha 23Inyan sel Gisha 24
גיליון 21גיליון 22גיליון 23גיליון 24
תהליכי הנגשה ברשויות המקומיותנגישות בתעסוקהעשרים שנה לחקיקת הנגישותנגישות ערים היסטוריות

כנסו לצפיה בגליונות מקוונים נוספים ועוד