diyur bg
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
 • איזו אוכלוסיה מקבלת שרות במערך הדיור? +

  מערך הדיור של שק"ל הוא מערך רב-נכותי רב-מגזרי. כלומר, מערך הדיור נותן שירות למתבגרים ובוגרים עם צרכים מיוחדים מגיל 21 ומעלה, המתמודדים עם בעיות שונות: אנשים עם ליקויי למידה וגבוליים אנשים עם פיגור שכלי אנשים עם PDD אנשים עם אספרגר אנשים עם נכות פיזית (כתוצאה משיתוק מוחין או מסיבה אחרת) אנשים עם לקות חושית (ליקויי ראיה או שמיעה) אנשים עם צרכים סיעודיים ונכויות מורכבות. 
 • כיצד ניתן לפנות להשמה במערך הדיור +

  ההפניה למערך הדיור של שק"ל נעשית באמצעות לשכות הרווחה השכונתיות. אדם המעוניין לקבל שירותים ממערך הדיור של העמותה צריך לפנות אל העובד/ת הסוציאלי/ת המטפל/ת בו ולעבור תהליך פורמלי הכולל את השלבים הבאים: ועדת אבחון - המועמד עובר סדרה של מבדקים ומבחנים על מנת לקבוע את האבחנה שלו. אם הוא מאובחן כבעל צרכים מיוחדים משייכים אותו לאגף המתאים במשרד הרווחה (אגף השיקום, האגף לטיפול באדם המפגר, או היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם). תהליך זה נקרא: אבחון לשם הכרה אגפית. ועדת החלטה - ועדת החלטה מתקיימת בלשכת הרווחה המקומית בהשתתפות: המועמד, בני המשפחה, העובד/ת הסוציאלי/ת המטפל/ת, נציגי מקום התעסוקה או בית הספר ואחרים. בועדה זו מתקבלת החלטה לגבי השירותים הנדרשים עבור המועמד - למשל: "המועמד זקוק להשמה חוץ-ביתית במסגרת של מערך דיור בקהילה" או "המועמד זקוק להשמה במפעל תעסוקה מוגן" או "המועמד זקוק למינוי אפוטרופוס". במסגרת ועדת ההחלטה מחליטים איזה סוג של דיור או תעסוקה נדרש למועמד - דיור מוסדי, דיור קהילתי, דיור בהוסטל או דיור בדירה עצמאית; כמו כן, מחליטים איזה סוג של תעסוקה נדרשת למועמד - תעסוקה מוגנת במפעל מוגן, תעסוקה נתמכת בשוק החופשי, או תעסוקה עצמאית לחלוטין. ועדת השמה - העובד/ת הסוציאלי/ת מעביר את החומר אודות המועמד, כולל את פרוטוקול ועדת ההחלטה אל המפקח/ת המחוזי/ת של משרד הרווחה. המפקח/ת המחוזי/ת מחליט/ה לאיזה מסגרת (לאיזה ארגון או עמותה) להפנות את המועמד. המפקח/ת מקבל/ת החלטה זו לפי שיקולים של התאמה ושל מקום פנוי במסגרת. המפקח/ת שולח/ת את החומר אודות המועמד למסגרת. לאחר שמערך הדיור של שק"ל מקבל את החומר אודות המועמד, נפגשים אנשי המקצוע עם המועמד ובני משפחתו כדי להחליט אם הוא אכן מתאים למערך הדיור או לא. חשוב לדעת: התהליך שמתואר לעיל עלול לקחת חודשים ארוכים ואף שנים, לכן כדאי להתחיל אותו כמה שיותר מוקדם, כדי שהאישורים לדיור ותעסוקה יהיו בהישג יד, וניתן יהיה להשתמש בהם ברגע שהמועמד והמשפחה מוכנים לכך.
 • 1

 

145 דירות בקהילה
side figures chain

לתשומת ליבכם

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4