diyur bg
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

ייעוץ למשפחות - בנוגע למיצוי תהליך הזכאות לדיור מוגן.

שירותי אבחון וטיפול - למועמדים לדיור קהילתי, אשר מתקשים במעבר.

ליווי מועמדים לדיור - בבית הלקוח על ידי איש צוות מוסמך מתוך מערך הדיור. השירות מאפשר למועמד ליצור קשרים עם דיירים קיימים במערך הדיור, להשתתף בפעילויות חברתיות במערך הדיור, ולבקר בדירות השונות במערך הדיור.

דירות הכשרה - מועמדים לדיור יכולים להשתתף בפעילות של דירת הכשרה. המדובר בקבוצה של שלושה עד שישה מועמדים המבלים יחד יום בשבוע ולנים בדירת ההכשרה במשך 15 מפגשים. תוכנית זו מאפשרת למועמד לטעום את חווית החיים העצמאיים באופן מבוקר, ולהסתגל לרעיון הפרידה מהמשפחה.

טיפוליים פרטניים - במערך הדיור צוות רב מקצועי המומחה בטיפול באנשים עם צרכים מיוחדים, ובמיוחד מנוסה בליווי של תהליך הפרידה מהמשפחה. מערך הדיור מציע טיפולים פרטניים בתחום עיצוב התנהגות, תראפיה נפשית, פסיכיאטריה, טיפול בבעלי חיים, ריפוי בעיסוק, דיאטה לאנשים עם צרכים מיוחדים, ריפוי במוזיקה, רכיבה טיפולית ועוד.

קבוצות הורים - מערך הדיור מציע ליווי קבוצתי מקצועי להורים המתמודדים עם יציאה של בנם או ביתם מבית המשפחה למגורים עצמאיים בקהילה. תהליך הפרידה מלווה מטבע הדברים בחששות רבים, וברגשות אשמה ודאגה. קבוצת הורים מאפשרת להורים לחלוק חוויות משותפות ולעבד אותן.

רצף שירותים לאנשים על קשת האוטיזם

 

145 דירות בקהילה
side figures chain

לתשומת ליבכם

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4