diyur bg
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

ההפניה למערך הדיור של שק"ל נעשית באמצעות לשכת הרווחה במקום המגורים. אדם המעוניין להצטרף למערך הדיור של עמותת שק"ל צריך לפנות אל העובד/ת הסוציאלי/ת המטפל/ת בו ולעבור תהליך פורמלי הכולל את השלבים המתוארים מטה.

חשוב לדעת: התהליך עלול לקחת חודשים ארוכים ואף שנים, לכן כדאי להתחיל אותו כמה שיותר מוקדם.

לפני הקליטה בשק"ל

בשלב ראשון המועמד מופנה ע"י עו"ס לאבחון לקבלת הכרה באגף המתאים במשרד הרווחה. תהליך זה נקרא: אבחון לשם הכרה אגפית. האבחון בתשלום עצמי או במימון משרד הרווחה בהתאם להחלטת העו"ס.

תוצאות האבחון מועברות לועדה בלשכת הרווחה המקומית, לקביעת סוג דיור הנדרש למועמד: דיור מוסדי או קהילתי, בהוסטל או בדירה עצמאית. המלצות הועדה מועברות ע"י העו"ס למפקח/ת המחוזי/ת של משרד הרווחה, שמחליט/ה לאיזה מסגרת (ארגון או עמותה) להפנות את המועמד.

שלב קליטה בדיור של שק"ל

לאחר קבלת ההפניה ממשרד הרווחה, המועמד ובני משפחתו, ביחד עם העו"ס, מוזמנים לועדת קבלה עם צוות מקצועי בכיר של מערך הדיור של שק"ל. אם המועמד נמצא מתאים לקבלה למערך הדיור של שק"ל, מתחיל תהליך של איתור דירה מתאימה למועמד, בהצטרפות להרכב קיים או לדירה חדשה. התהליך כולל פגישות עם פסיכולוג/פסיכיאטר, ביקור בית, הדרכת הורים ובני משפחה, ואיתור מסגרת תעסוקה (כניסה לדירה מותנית בהשתלבות במסגרת תעסוקה מתאימה).

הצטרפות לדיור נתמך

דיירים המעוניינים לצאת לחיים עצמאיים, פנו לענת מרמור

145 דירות בקהילה
side figures chain

לתשומת ליבכם

  • 1
  • 2
  • 3