IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

נתינה מתוכננת - ירושות ועזבונות

ירושה יכולה לבטא מעשה משמעותי הרבה יותר מאשר העברת נכסים. היא יכולה לגלם את הערכים היקרים לליבך ולהעניק מורשת ערכית של נתינה והכלה למשפחתך ולקהילה היקרה לך.

תרומה דרך עיזבון לשק''ל תפתח דלתות להגשמה עצמית, שוויון, ושילוב בחברה הישראלית, עבור אנשים עם מוגבלויות ברחבי הארץ. היא תשנה את עולמם של אנשים רבים עם צרכים מיוחדים ותאפשר להם להתקדם ולצמוח, ככל אדם, כחלק בלתי נפרד מהקהילה.

מה היא "נתינה מתוכננת" וכיצד ניתן לבצע אותה?
נתינה מתוכננת כוללת כל תרומה שמתוכננת מראש כנתינה עתידית, לדוגמא

נתינה דרך עיזבון בצוואה
ניתן להוריש את כל נכסיך, אחוז מסיום של הנכסים או סכום מוגדר, לטובת שק''ל.

מה אפשר להוריש דרך הצוואה?
אפשר להוריש נכסים כספיים, נכסי נדל''ן, מניות, וכל נכס אחר בעל ערך. ניתן גם להוריש את הזכות להשתמש בנכס נדל''ן לתקופה מוגדרת, למשל: שימוש בדירה ללא עלות, עבור דיירי שק''ל, לתקופה של 10 שנים או כל תקופה אחרת שתוגדר.

למה בכלל חשוב לכתוב צוואה?
כתיבת הצוואה תוודה שהרכוש שלך יחולק כרצונך לגורמים שאת.ה בוחר.ת. בהעדר צוואה המדינה מחליטה איך ולמי לחלק את נכסיך ויכול להיווצר מצב בו נכסיך יחולקו בניגוד לרצונך.

קרן צמיתה
אפשר לייסד קרן צמיתה אישית בשמך או לזכר/לכבוד אדם אחר, עם סכום של 50,000 ש''ח ומעלה. הקרן תפעל להבטיח הכנסות שנתיות קבועות למימון פעילויות של עמותת שק''ל. אפשר גם לבחור יעדים ספציפיים להם הכנסות הקרן יוקדשו. פירות הקרן יוקדשו בשם הקרן לתכניות החיוניות של העמותה. מדי שנה, ישלח לבעל.ת הקרן ו/או משפחתו.ה מכתב הערכה ודיווח על הסכומים שנתרמו מהקרן למען הפעלת פעילויות של עמותת שק''ל. 

לפרטים נוספים: 050-6232155