diyur bg
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

אוכלוסיות היעד במערך הדיור הקהילתי של שק"ל:

  • אנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית (מש"ה)
  • אנשים עם לקויי למידה מורכבים ובעלי יכולת שכלית גבולית, המלווה בתסמונת נוספת
  • אנשים עם מוגבלות פיזית (מרותקים לכסא גלגלים או מוגבלים בתנועה) המלווה בתסמונת נוספת
  • אנשים עם תסמונת אספרגר

 מערך הדיור של שק"ל הוא מערך רב-נכותי רב-מגזרי, למתבגרים ובוגרים עם צרכים מיוחדים מגיל 21 ומעלה, המתמודדים עם בעיות שונות:
אנשים עם ליקויי למידה וגבוליים
אנשים עם פיגור שכלי
אנשים עם PDD
אנשים עם אספרגר
אנשים עם נכות פיזית (כתוצאה משיתוק מוחין או מסיבה אחרת)
אנשים עם לקות חושית (ליקויי ראיה או שמיעה)
אנשים עם צרכים סיעודיים ונכויות מורכבות. 

145 דירות בקהילה
side figures chain

לתשומת ליבכם

  • 1
  • 2
  • 3