diyur bg
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

דיור נתמך מעובה לאנשים עם מגבלה מורכבת

תכנית דיור נתמך מעובה היא אחת מתכניות הדיור הקהילתי ששק"ל מפעילה מאז 2019. התכנית מעמיקה את מודל הדיור הנתמך ונותנת מענה לדיור בקהילה לאנשים עם מגבלה מורכבת המביעים רצון לחיים עצמאיים. התכנית מעניקה מערכת שלמה של ליווי ותמיכה ומאפשרת לאנשים עם מגבלה מורכבת לנהל חיים עצמאיים בקהילה תוך מימוש בחירותיהם ושאיפותיהם בתחומי חיים שונים ותוך הקניית מיומנויות וסיוע ביצירת מעגלי תמיכה קהילתיים.

קהל היעד

 אנשים עם מגבלה מורכבת: אוטיזם בתפקוד בינוני וקשה, מש”ה בתפקוד בינוני וקשה, מגבלה פיסית המשלבת מגבלה נוספת הדורשת הערכות מיוחדת (מלבד מטפל אישי) במגורים בקהילה.  

הפעילות

 צוות התכנית כולל מתאם טיפול ומדריך (בהיקף של 10-15 שעות שבועיות). מתאם הטיפול בונה את מערך התמיכות מול הגורמים השונים והמדריך מלווה את האדם ביומיום. הליווי גמיש ומותאם אישית בכדי לפתח מענה הולם לאוכלוסייה זו. 

התכנית כוללת מערך תמיכות וליווי של צוות מקצועי ומיומן, מעטפת אישית מותאמת לכל משתתף, רכישת מיומנויות וכלים חשובים לניהול משק, להתנהלות כלכלית ושילוב מלא במגוון רחב של פעילויות לימודים, חברה ופנאי. בתכנית הדיור הנתמך המעובה המשתתפים זוכים להתפתחות וצמיחה אישית, לניהול חיים עצמאיים ולהזדמנות להשתלב בכלל תחומי החיים כחלק בלתי נפרד מהקהילה המקומית. 

כיום מתרחבת תכנית דיור נתמך מעובה לירושלים, מעלה אדומים, גוש עציון , פתח תקווה, ת''א, רמת גן, אזור השרון, אשדוד ויש לנו מקומות פנויים.

145 דירות בקהילה
side figures chain

לתשומת ליבכם

  • 1
  • 2
  • 3