diyur bg
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

תכניות הדיור הנתמך מאפשרות לאנשים עם מוגבלויות לעבור למגורים עצמאיים בקהילה, בעזרת פיתוח מערך תמיכות מותאם אישית, על פי רצונו וצרכיו הייחודיים של האדם ובתיאום עם משפחתו. התכניות מקנות למשתתפיה מיומנויות לאחזקת משק בית, התנהלות כלכלית, מיצוי זכויות ועוד.

התוכניות פותחו ע"י ג'וינט ישראל ומשרד הרווחה. החברים בתכנית מקבלים את דמי הסיוע בהתאם לזכאותם, ומשלמים את הוצאות המחיה באופן עצמאי. ניתן לקבל ולממש זכויות ושירותים הניתנים בקהילה (פנאי, תעסוקה, שירותים פרא רפואיים מהקופה וכד'). במידה ואדם זקוק למטפל אישי, נעזרים בקצבת שירותים מיוחדים (שר"מ). במסגרת התוכניות נערכת בחינת המענים הנדרשים ואיגום המשאבים בכדי לאפשר תמיכה מקסימלית ואיכות חיים טובה במגורים בקהילה.

דיור נתמך לאנשים עם מוגבלויות לאנשים בתפקוד עצמאי

תכנית הדיור הנתמך לבוגרים עם מוגבלויות החלה לפעול כפיילוט בשנת 2012, כאשר כבר מההתחלה עמותת שק''ל הפעילה את התכנית בפתח תקווה ובירושלים. בספטמבר 2023, הפיילוט הסתיים בהצלחה והתכנית הוטמעה כשירות של משרד הרווחה שניתן בכל הארץ. בעקבות כך גם עמותת שק''ל הרחיבה את הפעילות לאזורים רבים וכבר משתתפים בתכנית כ70 משתתפים (באשדוד, ברמת גן, ירושלים, פתח תקווה, קרית אונו, מודיעין ועוד) והיד נטויה.

בין החברים בתכנית, זוגות נשואים, דירות שותפים ודירות יחיד. בצוות מתאמת טיפול ומדריכים שמלווים את החברים בהיקף של מפגש או שניים לשבוע.  

145 דירות בקהילה
side figures chain

לתשומת ליבכם

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4