diyur bg
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

תכניות הדיור הנתמך מאפשרות לאנשים עם מוגבלויות לעבור למגורים עצמאיים בקהילה, בעזרת פיתוח מערך תמיכות מותאם אישית, על פי רצונו וצרכיו הייחודיים של האדם ובתיאום עם משפחתו. התכניות מקנות למשתתפיה מיומנויות לאחזקת משק בית, התנהלות כלכלית, מיצוי זכויות ועוד.

התוכניות פותחו ע"י ג'וינט ישראל ומשרד הרווחה. החברים בתכנית מקבלים את דמי הסיוע בהתאם לזכאותם, ומשלמים את הוצאות המחיה באופן עצמאי. ניתן לקבל ולממש זכויות ושירותים הניתנים בקהילה (פנאי, תעסוקה, שירותים פרא רפואיים מהקופה וכד'). במידה ואדם זקוק למטפל אישי, נעזרים בקצבת שירותים מיוחדים (שר"מ). במסגרת התוכניות נערכת בחינת המענים הנדרשים ואיגום המשאבים בכדי לאפשר תמיכה מקסימלית ואיכות חיים טובה במגורים בקהילה.

דיור נתמך לאנשים עם מוגבלויות לאנשים בתפקוד עצמאי

תכנית הדיור הנתמך לבוגרים עם מוגבלויות החלה לפעול כפיילוט בשנת 2012. ההערכה היא שבשנה הקרובה התכנית תוטמע כשירות של המדינה. התכנית פועלת ב-36 ישובים ברחבי הארץ. עמותת שק"ל מפעילה את התכנית בירושלים ובפתח תקווה וכיום משתתפים בה 40 חברים, בירושלים 25 חברים ובפתח תקווה 15 חברים. בין החברים בתכנית של שק"ל שני זוגות נשואים, דירה אחת עם שני שותפים והיתר דירות יחיד. בצוות מתאמת טיפול ומדריכים, שמלווים את החברים בהיקף של כ-3 שעות בשבוע לאדם.

חדש: דיור נתמך מעובה לאנשים עם מגבלה מורכבת

תכנית דיור נתמך מעובה היא תכנית חדשה, שמעמיקה את מודל הדיור הנתמך עבור אנשים עם מגבלה מורכבת, שמביעים רצון לחיים עצמאיים בקהילה. התכנית תחל לפעול כפיילוט בקיץ 2021, רשומים אליה ארבעה חברים והיעד לשנה הקרובה הוא לקלוט עד שמונה חברים.

צוות התכנית כולל מתאמת טיפול ומדריך, שנותנים שירות מורחב (10 - 15 שעות שבועיות לדייר). מתאם הטיפול בונה את מערך התמיכות עם כלל הגורמים והמדריך מלווה את האדם בדרכו. הליווי גמיש ומותאם אישית, בכדי לפתח מענה הולם לאוכלוסייה המורכבת.

145 דירות בקהילה
side figures chain

לתשומת ליבכם

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4