diyur bg
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

מערך הדיור הקהילתי של שק"ל כולל אנשי מקצוע שונים כגון: עובדים סוציאליים, אנשי חינוך, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, רופאים, אחיות, תזונאים, ומטפלים. סה"כ מועסקים במערך הדיור כ- 300 עובדים וכ- 50 מתנדבים מישראל ומחו"ל.

צוות דירה כולל:

רכז/ת דירה - בדרך כלל בעובד בעל תואר ראשון בתחומי החינוך, העבודה סוציאלית או הטיפול. רכז הדירה אחראי על בניית התוכנית הטיפולית לכל דייר, הפעלת התוכנית הטיפול על ידי צוות הדירה, ומעקב אחר ביצוע. רכז הדירה מגייס ומפעיל את צוות הדירה ואחראי גם על הקשר השוטף עם משפחות הדיירים.

מדריכים - לכל דירה צוות של מדריכים, בדרך כלל בסטודנטים לתואר ראשון בתחומים הרלוונטיים. צוות הדירה אחראי על הפעילות השוטפת בדירה. כל מדריך מקבל אחריות אישית על דייר על מנת לבסס יחס אישי יותר. בדירות רבות, צוות המדריכים כולל גם בן שירות לאומי או בת שירות לאומי, המתנדבים בדירה למשך שנה.

מנחה - על כל רכז ממונה מנחה. המנחה הוא איש מקצוע מהתחומים הרלוונטיים בעל ניסיון של מספר שנים במערך הדיור, אשר ממונה על מספר רכזים (אשכול דירות). המנחה אחראי על הדרכת הרכזים, פיקוח ומעקב אחר פעולותיהם ובקרת איכות העבודה בדירות. ניתן לפנות אל המנחה בכל בעיה שמתעוררת בדירה. המנחה אחראי גם על הקשר בין מטה מערך הדיור לבין הרכזים העובדים בדירות. כך למשל, המנחה יכול להפעיל את הצוות הרב-מקצועי במקרה הצורך, להזמין טיפול פסיכיאטרי או פסיכולוגי וכו'.

צוות רב מקצועי - צוות של מטה מערך הדיור, שכולל פסיכולוג התנהגותי, מומחה לחינוך מיוחד, מרפא בעיסוק, דיאטנית, רופא פסיכיאטר ועוד.

ירושלים

שני ארוך

שני ארוך

דירות סיעוד ושיקום

ריקי מוכתר-שרעבי

דירות מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית)

ענת ויזן

אחות ראשית

עידו מליח

דירות תקשורת

מיכל קדרי

התמחות פסיכולוגים

וועד גנטוס

דיור נתמך

ד"ר איילת שרון-בודק

פסיכיאטרית
גדי רז

גדי רז

פסיכולוג מומחה

קיבוצים

תמר אמיר

משואות יצחק
דפי ליבר

דפי ליבר

קבוצת יבנה

גוש דן

יוליה גנקין

דיור נתמך - פתח תקווה ובני ברק
חגית ארמוני

חגית ארמוני

דיור מוגן - רמת גן וגבעתיים