IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
בנות דירה משואות יצחק

בהתרגשות רבה, התכנסו אנשי צוות שק"ל ובני משפחה, לחגוג עם חמש נשים צעירות עם מוגבלות שכלית התפתחותית, העומדות להתחיל את חייהן הבוגרים בדירה בקהילה במושב משואות יצחק

הדירה החדשה נפתחת בעקבות ההצלחה האדירה של "בית בקבוצה", דירה פורצת דרך של העמותה בקבוצת יבנה. מנכ''ל שק''ל, גב' קלרה פלדמן והסמנכ''ל, עופר דהרי, בירכו את הבנות בתחילת דרכן. הם דיברו על חשיבותן הרבה של דירות בקהילה לאנשים עם מוגבלויות בקיבוצים ובמושבים בישראל. גב' דפי ליבר, מנהלת שק''ל בקיבוצים, מספרת שהדיירות ביבנה משולבות לחלוטין בחיי העבודה ובחיים החברתיים והתרבותיים של הקיבוץ וזוכות לחיבוק מדהים מחברי הקיבוץ.

לפי דברי יצחק קרליבך, מזכיר משואות יצחק, חברי המושב מחכים בזרועות פתוחות לקבל את הדיירות ולשלבן בחיי המושב. הצעירות, שהגיעו עם הוריהן לחגוג פרק חדש בחייהן בביסטרו "חרוצים" של עמותת שק''ל, מצפות בחשש מלווה בהתלהבות רבה לחיים עצמאיים, ולעתיד המחכה להן. רויטל, מפקחת משרד הרווחה, שהשתתפה גם במפגש החגיגי, ציינה לשבח את שק''ל כעמותה המובילה בתחום השילוב בקהילה בישראל ואיחלה הצלחה רבה לצעירות בביתן החדש.