Donate Top Picture HE
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

בימי חירום בעקבות משבר הקורונה, שק''ל עובדת סביב השעון ובתנאים מורכבים במיוחד כדי להמשיך להפעיל דירות בקהילה ומרכזי יום הכרחיים למאות אנשים עם מוגבלויות הזקוקים לשירותנו. המציאות החדשה כרוכה בעלויות כבדות ובלתי צפויות, המאתגרות אותנו מבחינת כלכלית. תרומתכם תאפשר רכישת ציוד ומזון והפעלת פעילויות תמיכה וסיוע המיועדות להבטיח את בריאותם וביטחונם האישי של האנשים עם מוגבלויות בחסותנו.

mobile donation

תרומה בכרטיס אשראי תרומה בטלפון 02-6727605
תרומה מוכרת במס בחו"ל תרומה בהמחאה
תרומה בפייפאל העברה בנקאית
volunteer heb