IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

ירושלים

עדילה ברהום

עדילה ברהום

תעסוקה מוגנת
פניה במייל

גבריאלה ליימברג

מרכז לאנשים עם אוטיזם
פניה במייל
נועה שני

נועה שני

תעסוקה נתמכת
פניה במייל

שפלה ודרום

קטי וולשטיין

כפר שמואל - מרכז לאנשים עם אוטיזם
פניה במייל
דפי ליבר

דפי ליבר

קיבוצים
פניה במייל

אילנית לשם

שוהם - מודיעין
פניה במייל

גוש דן

מיקי ארנון

מיקי ארנון

מרכז סיגליות למזדקנים
פניה במייל

רותם פלמן

מרכז "גני טבע" רב נכותי
פניה במייל

אלעד יצחק

מרכז כפר גנים לאנשים עם אוטיזם
פניה במייל
נעמה מייזליש

נעמה מייזליש

מרכזי יום סגולה
פניה במייל

אור וינינגר

מפעל רב נכותי
פניה במייל
משולבים בתעסוקה
side figures chain

אירועים

  • 1
  • 2