IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

ירושלים

עדילה ברהום

עדילה ברהום

תעסוקה מוגנת
פניה במייל

גבריאלה ליימברג

מרכז לאנשים עם אוטיזם
פניה במייל
נועה שני

נועה שני

תעסוקה נתמכת
פניה במייל

כפר שמואל

טללית בר

מרכז לאנשים עם אוטיזם
פניה במייל

פתח-תקווה

מיקי ארנון

מיקי ארנון

מרכז סיגליות למזדקנים
פניה במייל

שלומית וינטנר

מרכז יום סיעודי ומע"ש
פניה במייל

עדי אסרף תורג'מן

מרכז כפר גנים לאנשים עם אוטיזם
פניה במייל

ענבל שחר

מרכז יום שיקומי לנכים
פניה במייל

אור וינינגר

מפעל רב נכותי
פניה במייל