IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

שק"ל מעניקה רצף תעסוקה מוגנת ונתמכת רב-מגזרי ורב-נכותי, לאנשים דתיים וחילוניים, יהודים וערבים, צעירים ומבוגרים, עצמאיים או עם צרכים סיעודיים, אנשים עם ליקויי למידה, אנשים עם מגבלה שכלית התפתחותית, אנשים המתמודדים עם פגיעות נפשיות, אנשים עם נכויות פיזיות ועוד.

החזון של שק"ל בתעסוקה הינו לאפשר לאנשים עם מוגבלויות שונות מסגרת מתאימה בה יוכלו ללמוד, לתרגל ולשפר את מיומנויותיהם השונות בתחום העבודה ולהגיע למימוש מירבי. לכל אדם מותאמת תכנית באופן פרטני, וניתנים הכלים לנוע על הרצף השיקומי בהתאם ליכולת ולרצון להתקדם בעולם העבודה.

הרצף השיקומי-תעסוקתי מתחיל בתוכניות מעבר למסיימי מסגרות חינוך מיוחד (גילאי 18-21), מרכזי יום באוריינטציה תעסוקתית לאנשים עם מוגבלות בינונית-קשה (כולל אנשים סיעודיים ואנשים עם אוטיזם בתפקוד בינוני-נמוך), דרך תעסוקה במפעלים מוגנים ומע"ש (מפעל עבודה שיקומי) תעשייתי, המשך בקורסים והכשרות לרכישת מיומנויות להשתלבות בעולם העבודה, וכלה במסגרות תעסוקה נתמכת עם ליווי והדרכה ועד יציאה לעבודה עצמאית בשוק החופשי.

מרכזי תעסוקה שיקומית

משולבים בתעסוקה
side figures chain

לתשומת ליבכם

  • 1
  • 2
  • 3