IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

שק"ל מפעילה תכניות יום לימודים ארוך ומועדוניות שיקומיות בבתי ספר לחינוך מיוחד משנת 1992, במטרה להקל על המשפחות ולאפשר להן להמשיך לגדל את ילדיהן בבית, ולא להזדקק לסידור חוץ ביתי בגיל צעיר. התכניות מיועדות לתלמידים מהחינוך המיוחד, שהוכרו על ידי משרד הרווחה, ופועלות בבתי ספר וגנים לחינוך מיוחד:

  1. ביה''ס הטנה, ירושלים
  2. ביה''ס הדביר החדש, ירושלים
  3. ביה''ס כי״ח (לחירשים – יהודים וערבים), ירושלים
  4. מרכז ללקוי שמיעה (מזרח ירושלים)
  5. גני אדי שור, ירושלים
  6. גן נופר, פתח תקווה

 צוות העובדים מונה כ-65 איש כולל רכזים ומדריכי חוגים: אומנות, מחשבים, מוסיקה, גינון, טיפול באמצעות בעלי חיים, ספורט תנועה וכדו', רופא, עובדים סוציאליים, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק וסייעות.

שק"ל יוזמת ופועלת לגיוס משאבים עבור בתי הספר, לרכישת ציוד מתקדם ולשיפור תנאי הטיפול והעבודה.

סלי מגזימוף

סלי מגזימוף

ירושלים
פניה במייל

יונית דהרי

פתח תקוה
פניה במייל