IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
שק"ל במשדר קשת 12 ו'עיגול לטובה'

החודש פתחה שק"ל את המשדר החגיגי של קשת 12 ו'עיגול לטובה': מזמינים אתכם לצפות בתרומה של שק"ל למען אנשים עם מוגבלויות בזמן המלחמה

 ולהצטרף לעיגול לטובת שק"ל ולמעגל העשייה שלנו

תודה לליהיא לפיד נשיאת שק"ל, עופר דהרי מנכ"ל העמותה וטלי גולדשמידט, אמה של ליאור המועסקת שלנו שפונתה מקיבוץ זיקים והגיעה לעבוד במרכז התעסוקה של שק"ל בירושלים, ולעיגול לטובה וקשת 12 על התרומה וה במה המכובדת.