IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
ראם, מועמד לשילוב ביחידה הטכנולוגית 8200 במפגש ההכנה השבועי בשק“ל

עשרות צעירים החלו השנה את המיונים לתכנית 'שילוב במדים' ובחודשים הקרובים יתנדבו לשירות משמעותי בצה״ל

 לצד המגויסים העתידיים בתכנית, החברים החדשים בתכנית רושמים הישגים מרשימים : גאים במתן ריבלין שלנו, שסיים לאחרונה בהצטיינות את קורס הפרשים במכללה לשוטרים.

 מתן, חייל ב'שילוב במדים'