IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
תכניות דיור נתמך

קיבלנו יחד עםג'וינט ירושלים את פניה של משלחת של קרן עזריאלי, שכללה חמישים אנשי מקצוע בתחום המוגבלות מרחבי העולם והצגנו בפניהם את תכניות דיור נתמך, דיור נתמך מעובה ותקצוב אישי

את פני המשלחת קיבלו ארבעה משתתפים מתוכניות הדיור הנתמך שלנו- שרי, נתנאל, נאוה ועידן. הם שיתפו את חברי המשלחת בסיפוריהם האישיים וסיפרו כיצד תכניות אלו העצימו אותם ואיפשרו להם לנהל חיים עצמאיים, וכיצד הם משתלבים במגוון רחב של פעילויות בכל תחומי החיים, וזוכים בכל יום מחדש להיות חלק בלתי נפרד מהקהילה המקומית.

מתוך אמונה בחובתנו לתת לכל אדם את הזכות לבחור את החלופה המתאימה עבורו, ללא קשר למגבלה, בעשור האחרון שק"ל מפעילה ומפתחת יחד עם ״ג'וינט- ישראל מעבר למוגבלות״ ומשרד הרווחה והביטחון החברתי תכניות חדשניות ומשנות חיים.

תכנית תקצוב אישי, שאותה כיום שק"ל מפעילה בבלעדיות בכל הארץ, מאפשרת הרכבת סל מענים אישי בתחומי תעסוקה, השכלה ופנאי, שמאפשר לאדם ליצור, ללמוד, להקים עסק ולהשתלב בקהילה.

בתכניות דיור נתמך ודיור נתמך מעובה, המשתתפים שוכרים דירה באופן עצמאי ובעזרת ליווי של צוות מקצועי ומיומן רוכשים כלים לניהול משק והתנהלות כלכלית עצמאית, ומשתלבים במגוון רחב של פעילויות בקהילה.

אנו אסירי תודה על הזכות להוביל תכניות משמעותיות המסייעות בשבירת מחסומים ובפריצת תקרת הזכוכית עבור אנשים עם מוגבלות, המלמדות אותנו בכל יום מחדש שאפשר וצריך להמשיך לחלום ולהעז.