IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
ליהי לפיד פותחת את כנס "נקודת מפגש 2"

מילים אלה היו מילות המפתח בכנס "נקודת מפגש 2" - יום עיון לשילוב אנשים עם מוגבלויות בקיבוצים וישובים קהילתיים. כ-100 משתתפים, שכללו בין היתר נציגים של גופים קהילתיים וציבוריים, התכנסו בקבוצת יבנה ליום עיון עמוס מידע והרצאות ענייניות ומרגשות על המשמעות והתועלת החברתית של שילוב "בתים לחיים" בקיבוצים וישובים קהילתיים.

נשיאת עמותת שק''ל, גב' ליהיא לפיד, הנחתה את המפגש באופן מרגש ואישי. גב' לפיד התייחסה לדעות הקדומות שעדיין קיימות כלפי אנשים עם מוגבלויות אך ציינה שניכר שינוי אדיר בתחום השילוב בשנים אחרונות. מר חילי טרופר, שר התרבות והספורט, הדגיש את החשיבות של יישום עקרון השילוב בכל המגזרים של החברה הישראלית.

על פי דבריה של מזכ''לית תנועת הקיבוץ הדתי , גב' שרה עברון, כמעט חצי מהקיבוצים הדתיים בארץ כבר משלבים "בתים לחיים" לאנשים עם צרכים מיוחדים במשקם. גב' עברון הדגישה שהדיירים "פשוט חלק מאיתנו" והסבירה איך הם מעניקים אושר וערך מוסף לקהילת הקיבוץ כולה. ראש אגף חברה וקהילה של התנועה הקיבוצית, דר' אילת גלס, סיפרה ששילוב "בתים לחיים" לאנשים עם מוגבלויות נמצא כבר בתוכניות העבודה של התנועה הקיבוצית ומהווה חלק מחזונה. היות והתהליך של הקמת דירות בקהילה הינו ארוך ומורכב, ראש מועצה אזורית של חבל יבנה, מר משה ליבר, הדגיש את תפקידם החיוני של ראשי המועצות האזוריות בהקמת דירות חדשות לשילוב בקהילה.

לדברי החוקרת פרופ' קורי שולמן מהאוניברסיטה העברית, כיום 30% ממקבלי השירות עבור צרכים מיוחדים הם בוגרים ומספר זה אמור להכפיל את עצמו בשנים הבאות. היא ציינה שלפי ממצאים של ארגון הבריאות העולמי, "השתתפות" בקהילה מאפשרת לאדם עם מוגבלות להגיע לאוטונומיה ו- wellbeingמקסימלית. פרופ' שולמן הודתה למנכ''ל עמותת שק''ל, גב' קלרה פלדמן, שיזמה והובילה את תהליך השילוב בארץ.

תודה מקרב לב לכל המרצים אשר תרמו הרצאות חשובות ומרתקות: לרב מאיר נהוראי, רב משואות יצחק, ויו''ר ארגון רבני בית הלל; מר אסף בית אריה, קבוצת יבנה; מר עדי שגיא, הקיבוץ הדתי; גב' ענת שלהב דורון, משרד הרווחה והביטחון החברתי  ;גב' איה רוט, מנהלת מרכזים טיפוליים של עמותת שק''ל; וגב' איילת פישביין, מנהלת פיתוח פרויקטים בעמותת שק''ל, אשר יזמה את "נקודת מפגש 2" והובילה את הקמת הפרויקט "בית לחיים" בקיבוצים.

יום עיון "נקודת מפגש 2" הופק ביוזמת עמותת שק''ל יחד עם קבוצת יבנה ובשיתוף תנועת הקיבוץ הדתי, התנועה הקיבוצית, ומשרד הרווחה וביטחון חברתי.