IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
תמונה קבוצתית של הדיירות בקיבוץ עלומים

אווירה של הגשמת חלומות וסיפוק קהילתי שררה באירוע מרגש לציון שנתיים להקמת שתי דירות בקהילה של עמותת שק''ל בקיבוץ עלומים. הדיירות הצעירות כבר נקלטו היטב בקיבוץ, חלקן עובדות במשק וחלקן במגזר הפרטי באזור וכולן משולבות בחיים החברתיים והתרבותיים של הקיבוץ. הדירות מהוות 'בית לחיים' לנשים הצעירות, במקום בו הן יכולות לגדול ולהגשים את חלומותיהן ויכולתיהן בקהילה תומכת ואוהבת

האירוע התקיים במעמד מר תמיר עידאן, ראש מועצה אזורית שדות נגב, גב' קלרה פלדמן, מנכ''ל עמותת שק''ל, דר' מיכל חפץ, ממשרד העבודה והרווחה, גב' נורית הורוביץ-עמית, מקרנות המוסד לביטוח הלאומי, ומר עדי שגיא, נציג תנועת הקיבוץ הדתי. כולם נשאו דברי עידוד, אהבה וגאווה בפרויקט בפני קהל של מעל 100 איש שכלל את חברי קיבוץ עלומים, אנשי שק''ל ומשפחות הדיירות, יחד עם בנות השירות הלאומי ובנות מכינת יונתן. המילה האחרונה בטקס ניתנה לרויטל שראל, אמה של אחת הדיירות, שדיברה על החשיבות והמשמעות העמוקה של הדירות עבור הדיירות וההורים. רכזת הדירות מטעם שק''ל, חברת הקיבוץ גב' אסתר מרכוס, הנחתה את הטקס באופן מרגש ודיברה על חשיבותו של הפרויקט ועל רצונם של חברי קיבוץ עלומים להיטיב ולשלב את הדיירות בחיי הקיבוץ. היא הודתה לעמותת שק''ל ולכל הגופים השותפים שהובילו את הפרויקט להצלחה