IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
בסלון של אודליה ושלומי. מימין: עופר דהרי, ענת מרמור, אודליה, שלומי, אריאל זוואנג

תכנית הדיור הנתמך מיועדת לאנשים עם מוגבלויות, שמעוניינים במגורים עצמאיים אך זקוקים לליווי ותמיכה, בפרט בתחילת הדרך. התכנית פותחה לפני כמעט עשור על ידי ג'וינט ישראל 'מעבר למוגבלות' ומופעלת על ידי עמותת שק''ל בירושלים, בפתח תקווה ובבני ברק.

בזכות שיתוף פעולה פורה ביננו לבין ג'וינט ישראל ומשרדי הממשלה, ובעקבות סיורים שהתקיימו לאחרונה בדירות, התקבלו לשמחת כל השותפים האישורים האחרונים והתכנית צפויה להיות מוטמעת כשירות ברווחה בתחילת שנת 2022.

שק''ל רואה חשיבות רבה בהצלחת התוכנית שהיא בעצם הצלחה של הקהילה" מספרת מנכ''ל שק''ל, גב' קלרה פלדמן. "כל אדם זכאי למענה של כבוד, ובפרט לדיור הולם. הדיור הנתמך הוא חלק מרצף של פתרונות דיור. כאשר מעניקים לאדם עם מוגבלות את הכבוד הראוי לו כאדם עם כוחות ויכולות, וכאשר כולם משתפים פעולה ומנצלים לטובה את משאבי הקהילה מסביבנו, חלומות מתגשמים".

בסיורים בדירות בירושלים ביוזמת אפרת שטרן, מנהלת 'ישראל מעבר למוגבלות', השתתפו אורחים רבים, ביניהם: מנכ"לית הג'וינט העולמי, אריאל זוואנג, מנכ''לית ג'וינט ישראל, דר' סיגל שלח, מנהל תוכניות בג'וינט, זיו מגור, נשיאת עמותת שק''ל, ליהיא לפיד, ונציגים בכירים של משרדים ממשלתיים, ביניהם: נציגי משרד האוצר החשב הכללי בראשות עלי בינג; סמנכ"ל בכיר, ראש מינהל מוגבלויות, מר גדעון שלום ומנהלת אגף 'בכיר קהילה', גברת וויויאן עזרן ממשרד הרווחה ואחרים. את הסיורים הובילו ענת מרמור מנהלת התוכנית מטעם שק"ל, קלרה פלדמן, מנכ"ל שק"ל ועופר דהרי, סמנכ"ל שק"ל וצוות הדיור הנתמך.

תודות וברכות לכל האורחים ולמארחים המופלאים, דיירי הדיור הנתמך: חי, יערה, שלומי, אודליה, נתנאל, אושר וארז, שפתחו את ביתם ולבם ושיתפו את האורחים בהרגשה של "הגשמת חלום".