IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
דירת משואות יצחק חוגגת שלוש שנים

לציון שלוש שנים לפתיחת "בית בקהילה", הורי הדיירות הגיעו בהפתעה כדי לחגוג עם בנותיהם, והמתנדבים מהמושב הצטרפו לחגיגה. בשלוש השנים האחרונות, הדיירות פרחו והתעצמו בסביבה האוהבת והתומכת. הן השתלבו בעבודות שונות במושב ומחוצה לו ומשתתפות בכיף ובשמחה בחיים התרבותיים והחברתיים של קהילת המושב.