IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
למרחבים - חוות אייל

למרחבים - מרכז יום שק"ל בקיבוץ רמת רחל - הינו מרכז תעסוקה ייחודי לאנשים עם אוטיזם בחוות אייל. המרכז שם למטרה לאפשר לבוגרים אוטיסטים עם תמיכות מרובות, למרות המגבלות שלהם, להיות אנשים שמחים. הרעיון המרכזי של "למרחבים" הוא בפעילות במרחב הפתוח, במקום בחדר סגור. החברים עובדים בטיפול בחיות החווה, בנוי של הקיבוץ, באתר הארכיאולוגי, משתתפים בחוגים, יוצאים לטיולים, שוחים בבריכת הקיבוץ ואוכלים בחדר האוכל יחד עם חברי הקיבוץ. הפעילות נעשית בהדרכת צוות מדהים, הכולל רכזת, מדריך ובת שרות לאומי.

חוות אייל היא חווה אקולוגית טיפולית, שהוקמה לזכרו של אייל יואל בן קיבוץ רמת רחל, שנהרג בשנת 2002 במהלך מבצע חומת מגן. החווה הוקמה בשנת 2005 כדי להנציח את אהבתו של אייל לבעלי חיים טבע וסביבה וכדי להמשיך את דרכו. החווה משמשת היום בית חינוכי-סביבתי-חוויתי בנושאי קיימות, אקולוגיה, שמירה על איכות הסביבה וכבוד לבעלי החיים.

מרכז "למרחבים" הוקם על ידי עמותת שק"ל ביוזמת הורים בשיתוף עם חוות אייל וקיבוץ רמת רחל, ובתמיכת משרד הרווחה.

בשל אופי הפעילות הייחודי, המרכז זקוק לתרומות ולתמיכה ציבורית. התרומה מוכרת למס לפי סעיף 46.