IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
משחק - "לנצח את הוירוס"

משחק חדש וייחודי של מחלקת הפנאי של שק"ל. המשחק "לנצח את הוירוס" מסייע לשמירה על היגיינה והתמודדות עם הקורונה אצל אנשים עם מוגבלויות בדרך קלילה ונעימה.

הנופש הגיע - המשחק הרביעי בסדרה, מפתח מודעות לחיסכון כספי ומסייע לשיפור יכולות והבנת התהליך הבירוקרטי. המשחק גם מסייע לרכישת כלים להצבת יעדים ומטרות והגשמתם.

המשחקים הם פרי פיתוח ייחודי וחדשני של מחלקת הפנאי של שק"ל, ממשיכים את קו הפקת משחקי קופסא וערכות פנאי מותאמות לאנשים עם מוגבלויות כמענה למחסור מהותי בשוק.

תודה גדולה לצוות הפנאי.