IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
קורס השתלמות מלווי זוגיות

קורס חדש פתח דלתות לאנשי מקצוע להעשרה מקצועית בתחום נחוץ במיוחד. הקורס הייחודי של מרכז טיפולי טוני אלישר ויעל להמן לליווי זוגיות לאנשים על רצף האוטיזם עורר התלהבות רבה בקרב המשתתפים, אנשי מקצוע ותיקים, אשר סיימו את השלב העיוני.

בשלב השני של הקורס, ההכשרה המעשית, המשתתפים יערכו התנסות מעשית בליווי והכנה של אנשים על רצף האוטיזם, בסדנת "זום דייטינג" ארצי. בסדנה, שתערך בהובלה של מחלקת 'העשרה, תרבות ופנאי' של שק''ל, יוכלו המשתתפים להכין פרופיל זוגי עם מנחה מקצועי ויערכו מפגשי היכרות אינטראקטיביים מודרכים .

אנשים על הרצף האוטיסטי המעוניינים להשתתף בסדנה מתבקשים למלא את הטופס בקישור

מה כל זה אומר? "שאהבה היא נקודת השוויון של כולנו", מחייכת איה רוט, מנהלת המרכזים לטיפול רגשי של שק''ל. ולנו נותר לחכות לשמוע על זוגות חדשים...

לפרטים נוספים על קורסים מקצועיים ועל פרויקט "זום דייטינג" ארצי ניתן לפנות למרכז הטיפולי טוני אלישר – שק''ל: