IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
הדברים החשובים באמת - ניסן נתיב. צילום : אפרת אשל ל"ישראל היום"

מחזור ב בתכנית ההכשרה בתיאטרון בשיתוף סטודיו למשחק ניסן נתיב יתחיל בחודש ספטמבר 2020. נותרו מספר קטן של מקומות עבור אנשים עם מוגבלויות, משוקמים, בגילאי 23-34

לפרטים: עדה עוז או בסלולרי: 050-5741315

התוכנית היא חדשנית וייחודית בישראל ומאפשרת לאנשים עם מוגבלויות בעלי כשרון ונטייה למשחק, לקבל הכשרה מקצועית על ידי צוות מורים מהסטודיו למשחק ניסן נתיב ביפו.

המחזור הראשון של ההכשרה מנה עשרה משתתפים בעלי מוטיבציה, יכולת התמדה וכישרון טבעי, שחוו במשך שלוש שנים למידה מעמיקה של תורת המשחק, השתתפו בהצגות בפני קהל מוכר ומצומצם ואף התנסו בהצגות בפני הקהל הרחב. 

משתתפי התוכנית נבחרים מבין מועמדים רבים המגיעים מהוסטלים ודירות מוגנות בקהילה.

מחזור ב של התוכנית יימשך שנתיים שבהן המשתתפים ילמדו את יסודות המשחק ויעבדו על פיתוח יכולותיהם, יעלו הצגה בפני קהל מגוון (סטודנטים ומורים למשחק, הורים, בני המשפחה והחברים מהדיור המוגן ועוד)

בהמשך הקבוצה תעמיק ותרחיב את לימודיה וההתנסויות במשחק, בשיתוף שחקנים מקצועיים, במטרה להכשיר את המשתתפים להציג בפני קהל ולחוות הצלחה, ובסיום, תועלה הצגה שבה לכל שחקן בקבוצת ההכשרה יהיה תפקיד ההולם את יכולותיו