IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
שמחים לחזור לעבוד בשק"ל, תעסוקה ירושלים

מיד עם פרוץ משבר הקורונה, עמותת שק''ל התאימה את פעילותה במהירות וברגישות רבה למצב החדש, על פי הנחיות משרדי הרווחה והבריאות, ופעלה במשך קרוב לחודשיים במתכונת חירום בצל משבר הקורונה.

אנו שמחים לספר שהצלחנו לעבור את התקופה ללא חולי קורונה, הן בין העובדים והן בקרב הדיירים, המועסקים והמטופלים.

מערך הדיור בקהילה ממשיך לפעול ברציפות סביב השעון עבור מאות דיירים ברחבי הארץ, שחלקם עדיין לא אושרו לצאת לעבודה או למסגרות יום. צוותי הדיור עובדים במסירות וביצירתיות, בשיתוף צוות הפנאי של מכללת שק''ל והיחידה הפסיכולוגית, על מנת להבטיח לדיירים חוויה חיובית ומעצימה. הניתוק מהמשפחות האהובות היה קשה מאוד לדיירים ולמשפחותיהם, וקשה לתאר את השמחה כשהתבשרנו שמשרדי הבריאות והרווחה התירו ביקורי בית של הדיירים ויציאה להתאוורר.

בנוסף למרכזי יום טיפוליים לאוכלוסיה סיעודית ולאנשים עם אוטיזם שפעלו ברציפות, כעת כל יתר מרכזי התעסוקה השיקומית של העמותה נפתחו מחדש, והדיירים חוזרים בהדרגה לעבודתם במפעלי שק''ל ובשוק החופשי. כמו כן, תכניות שק''ל לילדים ונוער בבתי ספר לחינוך מיוחד ובמועדוניות מחדשות בהדרגה את פעילותן.

המשבר הנוכחי הוא חוויה קשה ביותר עבור אנשים עם מוגבלויות ומשפחותיהם ומרכז הטיפולי טוני אלישר של שק''ל ממשיך להפעיל קו חם ארצי ליעוץ וסיוע נפשי. הטיפולים השוטפים שהופסקו בתחילת המשבר חוזרים אף הם בהדרגה לסדרם, בהתאם להנחיות משרדי הרווחה והבריאות.

המציאות החדשה כרוכה בעלויות כבדות ובלתי צפויות, המאתגרות אותנו מבחינת כלכלית ומקצועית. מחד, עלו הוצאות התפעול לתגבור הצוות והגדלת רכישות מזון וציוד ייעודי, ולהפעלת פעילויות נוספות, ומאידך, מקורות המימון כגון מכירות שירותים ומוצרים בקיפאון וכוח עזר מתנדב צומצם משמעותית. לכן, אנו זקוקים כעת באופן דחוף ביותר לתרומות לרכישת ציוד מיגון לצוותים המטפלים ועזרים טכניים להפעלת פעילויות תמיכה וסיוע המיועדות להבטיח את בריאותם וביטחונם האישי של האנשים עם מוגבלויות בחסותנו.

חשוב לציין שאנו עושים את עבודתנו באהבה גדולה ובמחויבות מלאה לאנשים המיוחדים שבטיפולנו, ואנו רוצים לשלוח את תודתנו מכל הלב לתומכים הרבים.

אנו מאחלים לכולם בריאות איתנה וחזרה מהירה לשגרה.