IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
בנות בדירת שק"ל בירושלים

עדכון על האתגרים המורכבים שעומדים לפתחינו, וכיצד אנו מתמודדים איתם.

כמו כל המשק הישראלי, גם אנו בעמותת שק"ל עברנו לפעול במתכונת חירום. חלק מהפעילויות הופסקו, בהתאם להנחיות, כגון בתי ספר לחינוך מיוחד, מועדוניות וחלק ממרכזי התעסוקה השיקומיים. לעומת זאת, מערך הדיור הקהילתי עבר למתכונת 24/7 עבור מעל 400 הדיירים, שגרים בקרוב ל- 150 דירות ברחבי הארץ. מטבע הדברים, רבים מהדיירים נמצאים בקבוצות סיכון, ועל כן אנו מקפידים הקפדה יתרה על אמצעי זהירות, כולל הדרכת הדיירים מדי יום על שמירה על היגיינה וכללי זהירות אחרים מפני הקורונה. בנוסף, על פי הנחיית משרד הרווחה, הדיירים אינם יכולים לצאת לביקורים במשפחות או לקבל מבקרים. על כן, מעבר לצורך לשמור על בטיחותם של הדיירים, אנו עושים מאמצים רבים לשמור על שגרה חדשה יציבה, בכדי להבטיח את השקט הנפשי ותחושת הביטחון האישי של הדיירים ותיווך המידע הזורם בחדשות להפחתת מתח וחרדה. לכל דירה נבנתה שגרת יום חדשה, תוך התייעצות עם היחידה הפסיכולוגית של שק"ל, שהוציאה הנחיות והמלצות להתנהלות בעת חירום. בין השאר, אנו מפעילים פתרונות כגון פעילויות פנאי והעשרה בשהייה בסביבה הביתית הבטוחה. צוות מרכז הפנאי של מכללת שק"ל אספו רעיונות לפעילות לפי רמת התפקוד, אותם מעבירים לדירות מדי יום. למשל, מתוכננות תחרויות בין-דירתיות, רכישה של חומרי יצירה, שימוש בעזרים טכנולוגיים לתקשורת ועוד. מלבד פעילות הפנאי, נבדקת אפשרות של ניוד תעסוקה בהיקף קטן להמשך עשייה במסגרת דירתית. כמו כן, הדיירים כמובן שומרים על קשר טלפוני רציף עם משפחותיהם ועם חברים מחוץ לדירה.

במרכז הטיפולי טוני אלישר ישנה דרישה גדולה לטיפולים, אך לאור המצב האנשים אינם יכולים להגיע פיסית לטיפול. יחד עם זאת, גם העובדים מתקשים להגיע ולתפקד באופן מלא. לשם כך, נערכנו לטיפול מרחוק, כולל הגברת הזמינות מעבר לשעות הרגילות.

הערכות זו, כולל תגבור שעות והערכות מיוחדת, מאלצת אותנו למחויבויות כספיות משמעותיות, מעבר להוצאות השוטפות של המרכז, אף שלא ניתן כעת לקבל עבורן מענה.

עמותת שק"ל מוגדרת כמפעל חיוני, ואנו מחויבים להמשיך בפעילות מותאמת, בדאגה לאנשים הרבים שנמצאים באחריותינו. אנו פועלים בתיאום מלא עם רשויות הרווחה, הבריאות והשלטון המקומי, ומתכנסים מדי יום לדון בהנחיות ולהתאמת הפעילות בהתאם.

אנו מאחלים לכולם בריאות איתנה וחזרה מהירה לשגרה.