IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
כנס החטיבה השיקומית בפסיכולוגיה

בכנס השנתי של החטיבה השיקומית בפסיכולוגיה של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, שהתקיים בניר עציון, ענת מרמור ודבורה קליין, פסיכולוגיות מתמחות בעמותת שק"ל, העבירו הרצאה בנושא: "הדומה והשונה בטיפול נפשי באנשים עם הפרעות נוירו-התפתחותיות".

מטרת ההרצאה הייתה לשפוך אור על הטיפול הנפשי באנשים עם הפרעות נוירו-התפתחותיות ולפתוח חלון לחדרי הטיפול בעמותה. ההרצאה נועדה להדגיש כי על אף ספקות שהיו לאורך השנים בדבר יכולתם של אנשים עם הנמכה קוגניטיבית להפיק תועלת מטיפול פסיכולוגי, היום המגמה בעולם וגם בשק"ל (בכל הפעילויות ובכלל זה בחדרי הטיפול הנפשי) לשים דגש רב על ההתפתחות הרגשית והעולם הרגשי, ולזכור שמעבר לצרכי תמיכה רבים, מדובר באנשים בוגרים עם זהות, שאיפות ורצונות משלהם.