IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

לאחר קרב צמוד, מאתיים סטודנטים במכללת שק"ל בחרו שישה נציגים לאגודת הסטודנטים הראשונה של המכללה. חברי האגודה שנבחרו ייצגו את הסטודנטים בקביעת כיוונים ותכניות עתידיות למכללה.

מטבע הדברים, לא כל המועמדים נבחרו, אבל בהחלט לכולם היו חזון ודעה אישית לגבי עתיד המכללה, וגם הרבה מעבר לכך. קצת לפני ההצבעה, טל אליעזר, אחד המועמדים שנבחרו, הציג קול צלול וברור..

שק''ל מאחלת הצלחה רבה לעידן, מיכל, עיסא, ירחמיאל, אריה וטל בדרכם כנציגי הסטודנטים במכללה!

גלריית תמונות