IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
יום עיון על עבודה רב מערכתית בטיפול פסיכולוגי

כי רק ביחד נוכל לתת מענה שלם לצרכים הפסיכולוגיים של אנשים עם מוגבלויות.

יום העיון "בתוך השלם", על טיפול רב מערכתי והתערבויות בחדר טיפול, בדירות, בתעסוקה ובפנאי, הביא 60 מנהלים ורכזים של דירות בקהילה, תעסוקה, ותכניות פנאי משק''ל בירושלים, לתוך העולם האינטימי של החדר הטיפולי.


היום המרתק, בראשות מיכל קדרי, מנהלת היחידה הפסיכולוגית, כלל הרצאות פוקחות עיניים בנושאים מרכזיים ובהם : "השילוב בין טיפול פסיכולוגי וטיפול מערכתי", "הגישה המוטיבציונית", "תשישות החמלה ", "טיפול בחרדה מאפיינים וכלים". 
ביום העיון הושם דגש על עבודה מערכתית ועל השותפות בין כל הגורמים המעורבים בחיי המטופל, לפעול יחד לטובתו ולראות את החזקות האישיות שלו, תוך כדי שיתוף מידע רלוונטי זה עם זה והפעלת התערבויות במסגרות השונות של חיי המטופל. 

תודה לכל המשתתפים, ולמרצים: Hagai FactorGadi Raz, דבורה קליין ומיכל קדרי, על יום עיון מרחיק לכת.