IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

אנו זקוקים לתמיכתכם כדי להבטיח את המשכיות הפעילות ברמה ובאיכות בה אנו מאמינים.

תרומתך לשק"ל תסייע לנו להמשיך לפעול בקשת כוללנית של תחומים למען שילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בקהילה

mobile donation

תרומה בכרטיס אשראי תרומה בטלפון 02-6727605
תרומה מוכרת במס בחו"ל תרומה בהמחאה
תרומה בפייפאל העברה בנקאית
volunteer heb