טיפול והדרכה
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

 בקרב אנשים עם צרכים מיוחדים קיימות לעיתים התנהגויות מיניות לא מותאמות. התנהגויות אלו יכולות להיות כלפי חברים, בני משפחה, אנשי צוות או זרים. הן עלולות להיות חד פעמיות או מתמשכות, ברמות משתנות של פוגענות.

מחקרים מראים כי כאשר התנהגויות אלו לא מקבלות מענה טיפולי מותאם הן עלולות לחזור על עצמן ואף להסלים.

סוגי התערבות

  1. שירותי הערכה – קביעת צרכיו הטיפוליים ומרכזי המוגנות של המטופל וסביבתו. במסגרת שירותי הערכה נבנית תכנית מוגנות בשיתוף פעולה עם גורמים קהילתיים. השירות מסופק בשני אופנים: א. אינטייק ב. הערכת סיכון וצרכים
  2. טיפול פרטני – נועד להכחיד/להפחית את ההתנהגות המינית הפוגעת. הטיפול מכיל היבטים התנהגותיים, קוגניטיביים ורגשיים. הטיפול נוגע בנושאים רבים וביניהם: זיהוי מעגל הפגיעה, עבודה על טראומות, שליטה על כעסים, מיניות בריאה, ניהול פנטזיות ועוד.
  3. הדרכת הורים – נותנת להורים כלים ועזרה בהתמודדות עם צורכי ילדיהם ומשפחתם סביב האירוע הפוגעני של ילדם.
  4. הדרכת צוות – סיוע לצוות בהתמודדות עם שילובו בתעסוקה, דיור ופנאי של אדם בעל צרכים מיוחדים בעל התנהגות מינית בלתי מותאמת או פוגענית, וכן לתמוך בבניה ושמירה על תכנית המוגנות.

היבט מערכתי – היחידה עובדת בשיתוף פעולה מרבי עם גורמי קהילה, דיור ותעסוקה.

אנו מודעים לקושי לפנות להליך טיפולי במצבים אלו אך מאמינים כי פניה לטיפול עשויה לעצור את ההתנהגות המינית הלא מותאמת ולסייע בשיקום האדם ומשפחתו וסביבתו.

200 מטופלים בחודש במרכז הטיפולי
side figures chain

לתשומת ליבכם

  • 1
  • 2
  • 3