IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

עמותת שק"ל זיהתה את הצורך של אנשים עם מוגבלויות, בפרט בגילאים מתקדמים (המתחילים לעיתים כבר סביב גיל 50) בהם חלה התדרדרות מואצת במצבם הפיזי והקוגניטיבי, להמשיך לנהל חיים פרודוקטיביים ומשמעותיים, להתפתח ולשמר יכולות ולהישאר חלק מהקהילה והסביבה המוכרת להם. לשם כך, שק''ל הקימה מרכזים חדשניים עם אוריינטציה תעסוקתית, בהם המשתתפים יכולים ליהנות מתעסוקה בקצב שמתאים להם, מתרגלים מיומנויות תעסוקתיות, ובמקביל מפתחים תחומי ענין המדרבנים אותם. בנוסף, כל משתתף בוחר פעילויות פנאי והנאה ממגוון רחב של תחומים, לרבות דרמה, בישול, מוסיקה, אמנות הדרכה לכישורי חיים ועוד.

מרכז סיגליות בפתח תקוה הינו מרכז יום טיפולי המיועד לאנשים מזדקנים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. המרכז, אשר החל לפעול בשנת 2019, פתח את שנת 2020 עם 13 אנשים בגילאי 50 ומעלה, והיעד הוא להמשיך לצמוח ולקלוט עד 24 אנשים. מרבית המשתתפים הגיעו לאחר שהיו שנים רבות במסגרות מע"ש (מפעל עבודה שיקומי) ומרכזי יום, ואילו מקצתם מגיעים מהבית, ללא ניסיון רב בעבודה מוגנת. בין המשתתפים ישנם דוברי עברית, רוסית ואמהרית. האווירה במרכז היא אווירה רגועה, ובה בעת אנרגטית, עם הרבה סקרנות ופעילות, ומעל הכל, חשוב לנו שכל אחד ישמור על התלהבות לחיים, עצמאות וחברותיות.

המטרה המרכזית הינה לשמר ולשפר יכולות, קוגניטיביות, מוטוריות וחברתיות. ההתייחסות למשתתפים הינה אינדיבידואלית וקבוצתית, כאשר לכל משתתף מותאמת תכנית אישית, המתבססת על שיח עם האדם, בני משפחה, ואנשי מקצוע המלווים אותו.

סדר יום אופייני במרכז:

 • ארוחת בוקר
 • שיחת בוקר בענייני דיומא בנוסף לעדכונים שוטפים
 • פעילות גופנית מותאמת, ע"פ הנחיות הפיזיותרפיסט
 • עבודה מותאמת לפי יכולותיהם של המועסקים
 • פעילויות ע"פ תכניות אישיות, דוגמת קריאה מודרכת, הבנת שעון, פעילות חברתית ועוד
 • ארוחת צהרים
 • המשך פעילות פנאי והעשרה
 • פיזור לבתים/מסגרות

אתגרים:

 • התמודדות עם קיבעונות ו/או פאסיביות, שנוצרו במהלך שנים רבות במסגרות קודמות או בבית
 • התמודדות עם חשש גדול משינויים
 • קשיים בחשיפה לתחומי ענין חדשים, דוגמת פעילות אינדיבידואלית מול המחשב
 • התנגדות ליצירת אפיקי תעסוקה חדשים
 • שימור ושיפור כישורים שפתיים בעזרת קלינאי תקשורת
 • אוכלוסייה העוברת תהליכי הזדקנות מואצים