IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

שלעיתים נחוץ ללמד דבר את היופי שלו מחדש, להניח יד על מצח הפרח, ולספר לו שוב במילים ובמגע שהוא יפה עד שיפרח שוב מבפנים" (מתוך הניצן של גאלווי קינל)

מרכז יום באוריינטציה תעסוקתית לאנשים עם אוטיזם ברמת שלמה בירושלים הוקם בשנת 2013, מספק כיום מענה לקבוצה של 32 מועסקים בגילאי 21 ומעלה מכל הספקטרום האוטיסטי, כולל מועסקים הנמצאים בקצה הטווח התפקודי שמתבטא בהתכנסות פנימית וקשיי תקשורת משמעותיים, חוסר יכולת התארגנות, ובעיות התנהגות עד סיכון חיים. צוות רב-מקצועי עובד עם המועסקים בקבוצות קטנות בהתאם לרמת התפקוד ובאופן פרטני צמוד, בהתאם לצורך בפעילות שיקומית והדרכה מותאמת. המרכז מהווה עוגן, מקור בטחון ותקווה עבור המשפחות המתמודדות עם גידול הילדים.

מטרות המרכז הן חשיפה לתעסוקות מגוונות ועבודה יצרנית לצד ביסוס מיומנויות יומיומיות ופעילויות מהנות ומפתחות שמעניקות גם הזדמנויות לאינטראקציות בין-אישיות. הפעילויות כוללות בין השאר מפגשי מוסיקה, תנועה, עבודה בגינה, קבוצות משחק, "לימודי המשך", ספורט, יצירה, וטיולים בשכונה.

שק"ל מרחיבה את הפעילות ביישום תוכניות ייחודיות וחדשניות לשילוב צעירים עם אוטיזם בקהילה. התוכניות יוצרות בסיס רב תכליתי מתוכו יצאו המועסקים לעבודה ולפעילויות פנאי בקהילה.