IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
Email Salery and attendance Salery till 12 2019

תיבת דואר אלקטרוני בשק"ל על המסך שיופיע יש לבחור בכניסה (sign in)
שם משתמש הינו כתובת המייל המלאה , סיסמה ללא שינוי
במידה ויש שאלות או תקלות יש להפנות מייל ל-SUPPORT בצירוף תיאור הבעיה ומספר הטלפון הנייד.

. לתשומת לבכם: האפשרות לצפייה בתלושי שכר עד 12/2019 תהיה זמינה עד לסוף שנת 2020. אנו ממליצים להוריד ו/או להדפיס את התלושים 

לאחר מועד זה, הקישור יוסר מהאתר ולא יהיה ניתן לגשת אליו