IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
Email Salery and attendance Salery till 12 2019

תיבת דואר אלקטרוני בשק"ל על המסך שיופיע יש לבחור: 
המשך לאתר אינטרנט זה (לא מומלץ)  בדפדפן באנגלית:Continue to this website (not recommended).

במידה ויש שאלות או תקלות יש להפנות מייל ל-SUPPORT בצירוף תיאור הבעיה ומספר הטלפון הנייד.

. לתשומת לבכם: האפשרות לצפייה בתלושי שכר עד 12/2019 תהיה זמינה עד לסוף שנת 2020. אנו ממליצים להוריד ו/או להדפיס את התלושים 

לאחר מועד זה, הקישור יוסר מהאתר ולא יהיה ניתן לגשת אליו