IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
side figures chain
 • אתם לא לבד

  קו חם לייעוץ וסיוע נפשי לאנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם השרות פעיל בין השעות 16:00-22:00 בעברית ובערבית. ​ קרא עוד...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56

1997 פרס איכות הסביבה ירושלים

2000 אות עם יפה עם אחד

2000 מקום ראשון ליוצרי תקשורת קהילתית

2003 אות החסד של משפחת טרומפ

2003 פרס הצטיינות קרן שלם

2004 אות המופת החברתי בישראל

2006 אות ארגון מצטיין בירושלים

2007 פרס הקרן לירושלים ע"ש טדי קולק לקלרה פלדמן על הצטיינות ציבורית

2008 תעודת הוקרה מ"שולמית" על הפעלת מתנדבים לשירות לאומי

2009 קבלת ציון גבוה בדירוג אמינות ויציבות ע"י "מידות"

2012 אות יקיר צמי"ד של עיריית ירושלים

2012 מעסיק מצטיין של בני/ות שרות לאומי מטעם האגודה להתנדבות

2016 אות הוקרה "נקודת אור" של משרד הרווחה, על היוזמה החדשנית של "בית בקבוצה"

2019 אות צמי"ד של עיריית ירושלים ניתן לגברת ליהיא לפיד, על פעילותה כנשיאת שק"ל לשילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה

  

side figures chain
 • אתם לא לבד

  קו חם לייעוץ וסיוע נפשי לאנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם השרות פעיל בין השעות 16:00-22:00 בעברית ובערבית. ​ קרא עוד...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56