IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
side figures chain
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148

1997 עיריית ירושלים, פרסאיכות הסביבה

2000 "אות "עם יפה עם אחד

2000 מקום ראשון ליוצרי תקשורת קהילתית מטעם הטלוויזיה הקהילתית

2003 אות החסד של משפחת טרומפ

2003 פרס הצטיינות קרן שלם

2004 אות המופת החברתי בישראל

2006 עיריית ירושלים, אות ארגון מצטיין בירושלים

2007 פרס הקרן לירושלים ע"ש טדי קולק לקלרה פלדמן על הצטיינות ציבורית

2008 תעודת הוקרה מ"שולמית" על הפעלת מתנדבים לשירות לאומי

2008 פרס משרד החוץ, מנהיגות והובלה לשילוב ילדים מוגבלים לחינוך רגיל

2009 קבלת ציון גבוה בדירוג אמינות ויציבות ע"י "מידות"

2009 קרן שלם, פרס מצוינות לתכניות פנאי

2012 אות יקיר צמי"ד של עיריית ירושלים

2012 קרן שלם, פרס על פיתוח תכנית בישול בטלוויזיה הקהילתית

2012 מעסיק מצטיין של בני/בנות שרות לאומי מטעם האגודה להתנדבות

2016 אות הוקרה "נקודת אור" של משרד הרווחה, על היוזמה החדשנית של "בית בקבוצה" בקבוצת יבנה

2019 אות צמי"ד של עיריית ירושלים ניתן לגברת ליהיא לפיד, על פעילותה כנשיאת שק"ל - לשילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה

2019 משרד העבודה והרווחה, תעודת הוקרה על עבודה מסורה וטיפול בתנאים קשים

  

side figures chain
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148