IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
side figures chain
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148

 "אם אתה יכול לחלום אתה יכול לעשות" (הלן קלר)

 

עמותת שק"ל פועלת קרוב לארבעה עשורים לקידום איכות חייהם של אלפי אנשים עם צרכים מיוחדים בישראל. יש לי הזכות להוביל את הארגון משנת 1991 ולראות בהישגיה הרבים במהלך השנים. 

שק"ל חרתה על דגלה ערכים של שילוב קהילתי של אנשים עם צרכים מיוחדים, איכות חיים גבוהה ומקצועיות ללא פשרות של אנשי הצוות. כיום, בשק"ל מעל 500 עובדים ולצידם פועלים יותר מ- 600 מתנדבים מהארץ ומחו"ל, אשר נותנים שירותים לכ- 8,000 אנשים עם צרכים מיוחדים ממגזרים חברתיים שונים, ואשר מתמודדים עם סוגים שונים של צרכים מיוחדים: מגבלה פיזית, לקות חושית, ליקויי למידה, מגבלה שכלית, ועוד.

 בשק"ל תחומי פעילות מגוונים: דיור, תעסוקה, פנאי, נגישות, תמיכה בנפגעי נפש, מרכזים להתפתחות הילד, תוכניות יום לימודים ארוך, מרכז ייחודי לטיפול בנפגעי אלימות, חינוך מיני חברתי, מכללה עם קורסים מגוונים ועוד. המחלקות השונות נותנות מעטפת של תמיכה לאנשים עם צרכים מיוחדים ולבני משפחותיהם לאורך שלבים שונים בחיים - החל מגיל הינקות וכלה בגיל הבגרות המאוחרת.

 בנימה אישית ברצוני לציין לאחר שנים של פעילות כי ניתן לעשות את הבלתי אפשרי ולהטמיע שינוי חברתי בחברה הישראלית. אמנם, יש עוד משימות רבות לפנינו, אולם, השינוי החברתי בנוגע להתייחסות לאנשים עם צרכים מיוחדים כבר יצא לדרך.

 

שלכם,

קלרה פלדמן
יו"ר

side figures chain
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148