IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
איתי, תלמיד כיתה ח'

קמפיין למידה תורמת בחג שבועות למען אנשים עם מוגבלויות!
בחג שבועות, תלמידים, בני נוער, בוגרים ומשפחות הצטרפו בפעם הראשונה ביחד עם שק"ל ללמידה והתרמה לטובת אנשים עם מוגבלויות.

בימים אלו, בעקבות משבר הקורונה, ילדים ומבוגרים עם מוגבלויות הינם פגיעים במיוחד, וזקוקים לעזרה ולתמיכה יותר מתמיד. המציאות החדשה מצריכה רכישת ציוד הגנה רפואי והתאמת תכניות תמיכה חיוניות הכרוכות בעלויות כבדות ובלתי צפויות תרומות "תורת חסד – למידה תורמת בשבועות" מיועדות למימון רכישת ציוד רפואי ולהפעלת פעילויות המיועדות להבטיח את בריאותם וביטחונם האישי של אנשים עם מוגבלויות .

"תורה לשמה היא תורה של חסד" (סוכה מט:)

הפרויקט בברכתו של הרב דרוקמן 

רשימת קמפיינים פעילים

לפרטים: שרון    050-6232155