IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
"קו חם" מרכז חירום

קו חם לייעוץ וסיוע נפשי לאנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם

השרות פעיל בין השעות 16:00-22:00 בעברית, ערבית ואנגלית. 

הפעילות במרכז הטיפולי טוני אלישר הופסקה בעקבות הנחיות משרד הבריאות.  בו בעת, אנו מתמודדים עם פניות רבות של אנשים עם מוגבלויות ובני משפחה לייעוץ וסיוע נפשי כיצד להתמודד בימים טרופים אלו. 

לשם כך, הקמנו השבוע "קו חם" ייעודי. למרות שאין כרגע מימון, אנו מרגישים מחויבים לספק סיוע זה, והחלטנו לפתוח את הקו החם לאלתר, בתקווה שנוכל להשיג עבורו מימון בהקדם. הפעלת הקו תותאם לכמות הפניות היומית ולמימן שנצליח לגייס על מנת להמשיך. 

לפניות: 052-8190421

השרות פעיל בין השעות 16:00-22:00 בעברית ובערבית. 

הקו מופעל בתמיכת "הקרן לירושלים".

אנו מקווים שתוכלו לסייע לנו במימון פעילות זו, שאנו רואים בה חשיבות רבה לשמירה על תחושת יציבות, ביטחון אישי, הורדת מתח וחרדה.