IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות
side figures chain
 • הגב' נחמה ריבלין בטקס פתיחת פסטיבל הסרטים ה 5

  מנפצת מוסכמות

  "במסע החשוב מחברה מדירה לחברה מכילה, משתפת ומשותפת עשינו דרך משמעותית. עדיין, אנחנו יכולים וחייבים לעשות יותר" כך פתחה רעיית קרא עוד...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

 

מחזור הפעילות של עמותת שק"ל לשנת 2016 עמד על 62,773,711 ש"ח

mahzor2009 2016

80% מהתקצוב מתקבל תמורת שירותים ממשרד הרווחה, מרשויות מקומיות, ומקרנות כגון המוסד לביטוח לאומי, הג'וינט, קרן שלם וכו'. להבטחת הפעילות נדרשות תרומות והכנסות עצמיות אשר מהוות כ-20% מתקציבה השוטף של העמותה.

עמותת שק"ל מצטיינת במטה תפעולי קטן ואיכותי ומקפידה על צמצום הוצאות התקורה אשר עומדים מזה שנים על כ- 5.4% בלבד ממחזור הפעילות. שק"ל רואה חשיבות רבה בשמירה על סטנדרטים ניהוליים אלה, ובהבטחה שהכספים המגיעים לשק"ל יופנו ישירות למקבלי השירות ולא ייבלעו במגנון ניהולי מנופח.

מסמכי העמותה 

side figures chain
 • הגב' נחמה ריבלין בטקס פתיחת פסטיבל הסרטים ה 5

  מנפצת מוסכמות

  "במסע החשוב מחברה מדירה לחברה מכילה, משתפת ומשותפת עשינו דרך משמעותית. עדיין, אנחנו יכולים וחייבים לעשות יותר" כך פתחה רעיית קרא עוד...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14