IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

 

מחזור הפעילות של עמותת שק"ל לשנת 2017 עמד על 68,015,708 ש"ח

Activity Cycle 2017

80% מהתקצוב מתקבל תמורת שירותים ממשרד הרווחה, מרשויות מקומיות, ומקרנות כגון המוסד לביטוח לאומי, הג'וינט, קרן שלם וכו'. להבטחת הפעילות נדרשות תרומות והכנסות עצמיות אשר מהוות כ-20% מתקציבה השוטף של העמותה.

עמותת שק"ל מצטיינת במטה תפעולי קטן ואיכותי ומקפידה על צמצום הוצאות התקורה אשר עומדים מזה שנים על כ- 5.1% בלבד ממחזור הפעילות. שק"ל רואה חשיבות רבה בשמירה על סטנדרטים ניהוליים אלה, ובהבטחה שהכספים המגיעים לשק"ל יופנו ישירות למקבלי השירות ולא ייבלעו במגנון ניהולי מנופח.

מסמכי העמותה 

side figures chain
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20